เปิดให้บริการ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2558 เวลา 18.00น